AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

26 kwietnia 2019 | Kazimierz Biskupi

Druga niedziela Wielkanocy została przez św. Jana Pawła II ustanowiona Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tej racji od Wielkiego Piątku wierni przygotowują się do tego święta odmawiając nowennę do miłosierdzia Bożego. W naszym klasztorze dodatkowo odbyło się czuwanie-adoracja.

Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy o godzinie 20. Diakon wystawił Najświętszy Sakrament i grupa młodzieżowa Sthajenka poprowadziła rozważania pod okiem opiekuna kl. Jacka. Motywem przewodnim adoracji była modlitwa św. Faustyny o to, by zawsze pełniła czyny miłosierdzia:

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

Śpiew poprowadził zespół z Orchowa Christus vincit za co serdecznie dziękujemy.

Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie i za wspólną modlitwę.

GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)