INFORMACJE | SEMINARIUM
szczegółowe informacje o naszym Seminarium

Jesteśmy Seminarium Duchownym, w którym kształcą się przyszli księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. W Kazimierzu Biskupim mamy swoją siedzibę od 1967 roku. Stanowimy Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podejmujemy tu sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne, których zwieńczeniem jest otrzymanie dyplomu magistra i uroczyste święcenia kapłańskie.

Od innych kapłanów wyróżnia nas strój: oprócz sutanny, nosimy także czarny pas oraz krzyż misyjny.