AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
rozpoczęcie Roku Formacyjnego

15 października 2016 | Kazimierz Biskupi

Jak wiadomo, studia są nieodłącznym elementem życia kleryka. Dlatego tego dnia w naszym klasztorze odbyła się uroczysta inauguracja roku formacyjnego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście: prowincjał polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, ks. dr. hab. Adam Sobczyk MSF, dziekan wydziału teologicznego UAM ks. Prof. UAM dr. hab. Paweł Wygralak, prodziekan UAM ds. zagranicznych ks. dr. Andrzej Pryba MSF, ks. prof. Waldemar Pałęcki MSF, przedstawiciele wielu seminariów duchownych, dyrektor zespołu szkół plastycznych w Kole, proboszczowie okolicznych parafii, sekretarz zgromadzenia, ks. Grzegorz Kałdowski MSF, ks. Sylwester Robak MSF, wykładowcy naszego seminarium, a także przedstawiciel władz gminy.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od najważniejszego punktu – Eucharystii – o godzinie 9:30, której przewodniczył ksiądz prowincjał. W swojej homilii mówił on przede wszystkim o tym, że kierunek przygotowania poprzez studia jest jasny - powinien prowadzić nas do Chrystusa. Pierwszym krokiem formacji jest chrystocentryzm, relacja z naszym Panem i Mistrzem, która ma prowadzić nas do upodobnienia się do Chrystusa.

Druga część odbyła się na auli. Odśpiewaliśmy uroczyste Gaude Mater Polonia, a później kilka słów skierował do zebranych rektor seminarium, ks. Marian Kołodziejczyk MSF. Nawiązał on do słów papieża Franciszka o obecnej dziś kulturze tymczasowości. Papież zaznaczał potrzebę podejmowania odpowiedzialnych decyzji na zawsze. Druga myśl dotyczyła studiów – wiedza jest konieczna, by uzasadniać naszą wiarę.

Tradycyjnie dyrektor studiów, ks. Mirosław Książek MSF zdał sprawozdanie z minionego roku studiów. Wymienił on wszystkie aktywności alumnów – od uczestniczenia w rekolekcjach, poprzez akcje powołaniowe, po akcje krwiodawcze.

Nowością w tym roku było ślubowanie alumnów pierwszego roku. Przyrzekli oni gorliwie i sumiennie dążyć do poznania prawdy, dobra i piękna, oraz w sposób odpowiedzialny przygotować się do przyszłej pracy w Kościele.

Tegoroczny wykład pod tytułem „Rodzina pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej” wygłosił ks. dr. Andrzej Pryba MSF. Przywołał on słowa św. Jana Pawła II o „błędzie antropologicznym”. Człowiek próbuje budować swoje życie w opozycji do Boga. Jest to niedopuszczalne, ponieważ więź z Bogiem jest fundamentem rozwoju. Człowiek błędnie rozumie swoją rolę wobec świata stworzonego. Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, zajmuje jego miejsce. Burzy to etos małżeństwa, który jest bardzo ważny, ponieważ zadanie współdziałania z Bogiem spoczywa na rodzinie.

Następnie przemówił dziekan wydziału teologicznego UAM, ks. prof. dr. hab. Paweł Wygralak. Odczytano też list wójta gminy, kilka słów powiedział ksiądz prowincjał. Na koniec tej części tradycyjnie odśpiewaliśmy Gaudeamus Igitur.

Po ubogacających rozmowach przy obiedzie, klerycy i nowicjat rozegrali mecz na boisku klasztornym. Jeśli kogoś nie przestraszyła jesienna aura, mógł obejrzeć kilka pięknych bramek.

Po tej uroczystości czas na pogłębianie swojej wiedzy, a także postępowanie na drodze formacji. Jak zawsze, czuwa nad nami Święta Rodzina!

 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)