AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

08 marca 2022 | Kazimierz Biskupi 

W dniach 4-6 marca dwóch naszych alumnów uczestniczyło w III Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy i Kantorów Wyższych Seminariów Duchownych w Poznaniu.

Wydarzenie to, zorganizowane przez Arcybiskupie Seminarium Duchowne oraz Wydział Teologiczny AUM w Poznaniu adresowane było do alumnów seminariów z całej Polski, zwłaszcza odpowiedzialnych za liturgię. W ramach Forum odbyła się również konferencja naukowa pt. Homo liturgicus - miejsce człowieka w liturgii, której specjalnymi gośćmi byli o. prof. Jordi-Agustí Piqué i Collado OSB - dziekan Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz o. prof. Dominik Jurczak OP - wykładowca w Instytucie św. Anzelma i na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie oraz członek Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego.

Pierwszego dnia forum uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Wieczorem mieliśmy też czas zapoznania się i integracji. W sobotę, po Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy rozpoczęliśmy część wykładową Forum. Zwiedziliśmy również katedrę poznańską oraz Muzeum Archidiecezjalne, mieszczące się w budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. Popołudniem miały miejsce warsztaty dla kantorów oraz panel studencki konferencji natomiast po wspólnej wieczornej modlitwie brewiarzowej mogliśmy spotkać się i porozmawiać z naszymi gośćmi z Rzymu. Natomiast centralnym punktem ostatniego dnia Forum była niedzielna Eucharystia, poprzedzona przygotowaniem uroczystej asysty liturgicznej.

Udział w III Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy i Kantorów był dla nas dobrą okazją do wymiany myśli i doświadczeń oraz zdobywania i doskonalenia umiejętności liturgicznych.

 

 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)