AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
Przyjęcie urzędów lektoratu i akolitatu

20 marca 2017 | Kazimierz Biskupi

Nasza wspólnota przeżywała dziś dwie uroczystości podczas jednej Mszy Świętej: przyjęcie posług przez kleryków oraz jubileusz pięćdziesięciolecia życia zakonnego brata Józefa i jego imieniny.

Brat Józef Falba MSF z bratem Ludwikiem Handzlikiem MSF i post. Dawidem Jesiotrem w Uroczystość Świętego Józefa

Brat Józef przez 33 lata pracował na misjach w Indonezji. Już od ponad 10 lat ubogaca naszą wspólnotę w Kazimierzu Biskupim swoją cichością i wiernością w pracy i modlitwie. Daje dobry przykład młodszemu pokoleniu zakonników jak wytrwale służyć Bogu i ludziom przez wykonywanie codziennych prac i obowiązków. Uroczystość św. Józefa jest w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny szczególnym świętem dla wszystkich braci zakonnych.

brat Józef Falba MSF przyjmuje gratulacje z okazji jubileuszu

Posługi lektoratu i akolitatu są etapami na drodze do kapłaństwa. Wspólnota przygotowywała się do nich przez rekolekcje. Lektor jest powołany w szczególny sposób do dawania w świecie świadectwa wiary poprzez słowo, akolita powinien żyć zgodnie z tajemnicą ołtarza, ukazywać żyjącego w Kościele Pana, który ofiarował za nas samego siebie. Lektor odczytuje czytania mszalne, akolita natomiast może udzielać Komunii Świętej. W naszej wspólnocie lektorem został kl. Marcin Przystawski MSF. Posługę akolitatu przyjęli: kl. Rafał Dudziński MSF, kl. Kanstantin Tsybulski MSF oraz kl. Stanislau Adamowicz MSF. Mszy Świętej przewodniczył ks. Robert Ciżewski MSF - Wikariusz Prowincjalny.

kl. Stanislau Adamowicz MSF udziela Komunii Świętej

Módlmy się za kleryków, aby ich posługa była na chwałę Bożą i pomagała im przygotować się do kapłaństwa.

Módlmy się także za brata Józefa dziękując za świadectwo jego życia i prosząc o potrzebne łaski na dalszej drodze powołania.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)