AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

28 lutego 2021 | Kazimierz Biskupi

Z okazji roku jubileuszowego z okazji setnej rocznicy przybycia do Polski Misjonarzy Świętej Rodziny Penitencjaria Apostolska udzieliła możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wszystkim wiernym, którzy pielgrzymując nawiedzą świątynię, będącą pod opieką Misjonarzy w Polsce, będą uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych lub odmówią koronkę do Świętej Rodziny i specjalne modlitwy jubileuszowe (dostępne w kruchcie naszego kościoła) albo przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważania, zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Świętej Rodziny. Odpusty te można uzyskać od 28.02 do 26.12.2021, Poniżej publikujemy pełną treść dekretu Penitencjarii Apostolskiej. 

 

Prot. N. 50/21/I
DEKRET
Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia wiary wiernych i zbawienia dusz, mocą
specjalnych uprawnień sobie udzielonych przez Najświętszego w Chrystusie Ojca i Pana Naszego,
z Bożej Opatrzności panującego Papieża Franciszka, wysłuchawszy próśb niedawno
przedstawionych przez Czcigodnego Piotra Jacka Krupę, Przełożonego Prowincjalnego Polskiej
Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, w setną rocznicę obecności tegoż Zgromadzenia w Polsce,
z niebiańskiego skarbca Kościoła, udziela możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii eucharystycznej i modlitwy zgodnej z intencjami
Jego Świątobliwości) od 28 lutego do 26 grudnia 2021 przez wiernych szczerze pokutujących i
nadto kierujących się miłością z możliwością ofiarowania go za dusze wiernych przebywających
w czyśćcu o ile, zjednoczywszy się w sercu w Roku Świętego Józefa, nawiedzą pielgrzymując
którąkolwiek świątynię powierzoną Misjonarzom Świętej Rodziny w Polsce i gdzie będą pobożnie
uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych, albo odmówią koronkę do Świętej Rodziny i
specjalne modlitwy wskazane w skierowanych pismach, albo przynajmniej przez odpowiedni czas
oddadzą się pobożnym rozważaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i
wezwaniami do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą
opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć
wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech
zwyczajnych warunków, jeśli będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy
miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.
Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał
się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby Misjonarze Świętej
Rodziny, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty i często
komunię świętą chorym udzielali.
Niniejszy dekret obowiązuje z powyższej racji. Bez względu na wszelkie przeciwne
postanowienia.
Rzym, 19 lutego 2021 r.
Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof NYKIEL
Regens