AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

24 listopada | Włocławek

24 listopada był szczególnym dniem dla naszej wspólnoty seminaryjnej. Nasz współbrat – kl. Mateusz Buława MSF przyjął święcenia diakonatu z rąk J.E. ks. bpa Wiesława Meringa.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16 w kościele seminaryjnym we Włocławku. Razem z nami, Misjonarzami Świętej Rodziny, we Mszy świętej uczestniczyli również księża i klerycy z WSD we Włocławku, co było dla nas pięknym doświadczeniem jedności Kościoła.

Ks. Biskup w homilii skierowanej do diakona Mateusza zauważył, że stosunek ludzi do Kościoła dynamicznie się zmienia, ale wszyscy, którzy chcą iść za Chrystusem muszą często stać w kontrze do dzisiejszego świata i czekać na Tego, na którego już nikt często nie czeka – na Jezusa Chrystusa.

Pragnienie kapłaństwa Pan Bóg zaszczepił mi już dawno. Formacja seminaryjna składa się z kilku stopni, które coraz bardziej wtajemniczają w to posługiwanie. Przyjęcie przeze mnie sakramentu święceń w stopniu diakonatu jeszcze bardziej przybliża mnie do ofiary Mszy Świętej, która jest dla mnie czymś centralnym w życiu. W dniu święceń bardzo dużo osób modliło się za mnie i to wsparcie dało się odczuć. W momencie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych, jak ufam, Pan przyjął ofiarę mojego życia dla posługi w Kościele. Jestem bardzoi wdzięczny Panu Bogu za ten niezasłużony dar, który złożył w moje słabe ręce. I od teraz mogę błogosławić. Dlatego niech Boże błogosławieństwo obficie spływa na wszystkich, którzy ten tekst czytają †.

 dk. Mateusz Buława MSF


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)