AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

23 maja 2022 | Kazimierz Biskupi 

21 maja 5-ciu naszych współbraci stanęło przed ołtarzem w naszym Kościele klasztornym, by przyjąć, z rak biskupa Dariusza Kałuży MSF święcenia kapłańskie i diakońskie.

Święcenia prezbiteratu przyjęli ks. Stanisław Walas MSF, ks. Michał Młotek MSF i ks. Jan Tomczyk MSF. Nowymi diakonami zostali dk. Karol Bielicki MSF i dk. Jakub Dziurgot MSF.

Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 11.00. Oprócz licznie zgromadzonych współbraci, rodziny i przyjaciół święconych, przybyło także wielu mieszkańców Kazimierza Biskupiego. Biskup, który na co dzień posługuje na Papui Nowej Gwinei, w swojej homilii zauważył, że dzisiaj nie wystarczy być dobrym kapłanem – trzeba być świętym. Nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że istotą pracy księdza nie są plany, które można sobie ułożyć w głowie, ale wsłuchiwanie się w to co podpowiada Duch Święty. Przyszłym księżom i diakonom podał także przykład Tymoteusza, który mimo swojego młodego wieku, przeciwności i często skomplikowanej sytuacji, został powołany do tego by głosić Chrystusa.

Na koniec Mszy Świętej neoprezbiterzy podziękowali Bogu za ich powołanie, rodzicom za dar życia, przełożonym i formatorom za kształtowanie ich ducha i charakteru oraz wszystkim tym, którzy byli dla nich wsparciem podczas tych wszystkich lat formacji seminaryjnej.

22 maja, nasi neoprezbiterzy odprawili Mszę Świętą Prymicyjną w naszym Kościele klasztornym.

W tym miejscu jako wspólnota seminaryjna chcemy poprosić wszystkich o modlitwę za nowych kapłanów i diakonów, by swoim życiem i pracą prowadzili ludzi do Jezusa Chrystusa.