AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

15 maja 2021 | Kazimierz Biskupi

15 maja 2021 roku 6-ciu naszych współbraci stanęło przed ołtarzem w naszym seminaryjnym kościele, by przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu, z rąk biskupa Wiesława Meringa.

Święcenia przyjęli: dk. Stanisław Walas MSF, dk. Michał Młotek MSF, dk. Jan Tomczyk MSF oraz ks. Jacek Cieślak MSF, ks. Wojciech Fertikowski MSF i ks. Mateusz Buława MSF.

Uroczystość, na której zgromadziła się najbliższa rodzina wyświęcanych i księża z naszego Zgromadzenia, rozpoczęła się o godzinie 11:00. Ksiądz Biskup, nawiązując do czytania z Dziejów Apostolskich, podkreślił, że młodzi księża, tak jak św. Paweł, powinni umacniać tych, do których są posłani. Wskazał również na fundament głoszenia Słowa i posługi kapłańskiej, którym jest miłość. Mówiąc o tym Biskup stwierdził, że kapłani powinni ukazywać swoją bliskość z Chrystusem tak, jak robią to zakochani, którzy nawet nic nie mówiąc, gestem i postawą świadczą o swojej miłości.

Na koniec Mszy Świętej neoprezbiterzy podziękowali Bogu za ich powołanie, rodzicom za dar życia i formatorom za kształtowanie ich ducha i charakteru oraz wszystkim tym, którzy byli dla nich wsparciem podczas tych wszystkich lat formacji seminaryjnej.

W tym miejscu jako wspólnota seminaryjna chcemy poprosić wszystkich o modlitwę za nowych kapłanów i diakonów, by swoim życiem i pracą prowadzili ludzi do Jezusa Chrystusa.

 „Uroczystość święceń przeżywałem z pokojem w sercu i wielka radością, że oto dziś jest pewne zwieńczenie siedmiu lat formacji, ze oto jest realizacja tego, do czego Bóg mnie powołuje, a jednocześnie, że otrzymałem dar, który mam coraz głębiej i lepiej rozumieć i żyć nim do końca świata, bo nawet w niebie będę kapłanem.”

ks. Mateusz Buława MSF


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)