MINISTRANCI

I ŻYCIE DUCHOWE

Ministrant:

 • Często rozmawia z Panem Bogiem
 • Żyje w stanie łaski uświęcającej
 • Nieustannie pogłębia swoją wiarę

II LITURGIA

Ministrant:

 • Sumiennie uczestniczy w Mszy Świętej oraz nabożeństwach
 • Bierze udział w zbiórkach, ucząc się jak służyć Bogu

III RODZINA

Ministrant:

 • Dba o relacje w rodzinie
 • Modlisię za swoją rodzinę

IV DAWANIE ŚWIADECTWA

Ministrant:

 • Swoim zachowaniem pokazuje, że jest przyjacielem Boga
 • Okazuje pomoc potrzebującym

V KULTURA OSOBISTA

Ministrant:

 • Szanuje osoby starsze
 • Okazuje życzliwość rówieśnikom
 • Zwraca uwagę na kulturę słowa