MINISTRANCI

Przy Seminarium działa wspólnota ministrantów. Są oni odpowiedzialni za obstawę liturgiczną uroczystości odbywających się w seminaryjnym kościele.

Opiekunem ministrantów jest kl. Władysław Warwaszewicz MSF

Jeżeli chciałbyś także służyć przy Ołtarzu Pana, zapraszamy na zbiórki w każdy piątek o piątej!