INFORMACJE | DUCHOWOŚĆ
przemyślenie duchowe seminarzysty

Sługa Boży Jan Berhier mówił, że modlitwa jest łatwa. Każdy może się modlić – wystarczy tylko wznieść serce do Boga. Przecież wszyscy ludzi mają niespełnione pragnienia, potrzeby, każdy doznaje swojej słabości. Te sytuacje w sposób naturalny zwracają nas ku Bogu, by do Niego się uciekać. On jest źródłem wszelkiego dobra i chętnie nam udziela swoich łask, byśmy dzięki Niemu zostali zbawieni. Zwracajmy się więc do Boga jak najczęściej z naszymi prośbami i przedstawiajmy Mu swoje sprawy.

W naszych modlitwach ważna jest dobra intencja. Trzeba zadać sobie pytanie: „Po co i o co się modlę?” Najważniejszym motywem modlitwy jest pragnienie oddania czci Bogu, a potem uzyskanie łask. Bogu podoba się nasze pragnienie świętości i łączenie się w modlitwie z intencjami Kościoła. Do modlitwy trzeba się przygotować: znaleźć czas i miejsce zarezerwowane tylko dla Boga. Warto przeżywać swoją codzienność ze świadomością, że Bóg jest przy mnie.

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Modlitwa jest skuteczna, gdy  jest zanoszona z wiarą, nadzieją i miłością. Wierzę, że Bóg jest i słucha moich modlitw. Mam niewzruszoną nadzieję, że Bóg w swej dobroci udzieli mi swoich łask. Kocham Boga, więc chcę z Nim przebywać na modlitwie i spotkać się kiedyś z Nim w niebie.

W modlitwie powinniśmy być pokorni. Nie możemy żądać od Boga, by spełniał każdą zachciankę. Modlitwa jest darem od Boga, On pochyla się nad nami, by nas wysłuchać. Cała moc modlitwy pochodzi od Boga i nie ma w tym naszej zasługi. Święci mówili: „ Jestem niczym sam z siebie, a Bóg jest moim wszystkim.”

Ważną cechą modlitwy jest wytrwałość. Nieraz stwierdzamy: „Modlę się, a Bóg milczy i nie wysłuchuje mnie.” Tak jednak nie jest. Bóg słyszy każdą naszą modlitwę, spogląda cały czas na nas słuch dniem i nocą. To, że nie spełnia naszej prośby może oznaczać, że Bóg sprawdza czy naprawdę nam zależy na tym, o co prosimy. Może nie wysłuchuje, bo nasza prośba jest niewłaściwa. Wtedy Bóg udziela nam innych łask. On najpierw dba o nasze zbawienie i udziela łask koniecznych do zbawienia.

Kleryk Misjonarz Świętej Rodziny modli się w kościele seminaryjnym

Módlmy się zatem często i gorliwie. Módlmy się gdy jesteśmy radośni, by łączyć swoją radość z Bogiem, módlmy się gdy nam smutno, aby doznać pocieszenia od Boga. Módlmy się w każdym położeniu i wznośmy serce do Boga. Tylko On może dać nam szczęście i życie wieczne.